Nu har 2 av 3 kommuner infört s.k. porrfilter i skolorna

Över 80% av Sveriges kommuner har svarat på en enkätundersökning om hur de arbetar med porrprevention i sina skolor. Undersökningen visar att 71% av kommunerna som svarar använder en teknisk lösning, s.k. porrfilter, för att begränsa tillgången till nätpornografi. Däremot svarar många av kommunerna att de inte vet om skolorna har porrfri policy och porrkritiska samtal med eleverna. 

Skicka medborgarförslag till din kommun

Den ideella barnrättsorganisationen Porrfri Barndom har frågat samtliga av Sveriges 290 kommuner hur de arbetar med porrprevention i skolor. Av undersökningen framgår att 2 av 3, av de 230 kommuner som svarat, har infört en teknisk lösning för att begränsa tillgången till nätpornografi genom att bl.a. blockera hemsidor med pornografiskt innehåll och dölja bilder och filmer. Däremot är det fortfarande många kommuner som inte vet om deras skolor har porrkritiska samtal och porrfri policy, där har deras preventiva arbete inte kommit igång i samma omfattning än. De tre verktygen i kombination är viktiga i kommunernas arbete med att skapa porrfria arbetsmiljöer för barn, menar Elsa Lantz på Porrfri Barndom, som står bakom undersökningen;

– Det är mycket positivt att allt fler kommuner börjar komma igång med porrprevention i sina skolor. Det krävs att kommunerna arbetar aktivt med en helhetslösning av både åldersanpassade regelbundna porrkritiska samtal, porrfri policy och tekniska lösningar som begränsar kontaktytan med nätpornografi för att motverka den negativa påverkan på barns hälsa och jämställdhet. Det kan verka tidigt, men enligt Unga Relationer har de flesta 10-åringar exponerats för nätporr och många tittar regelbundet, säger Elsa Lantz.

Elsa Lantz får medhåll från framstående hjärnforskare, barnpsykologer, läkare, och kommunikationsforskare. Barn exponeras idag för porr i tidig ålder, ofta i skolan, vilket får omfattande hälso- och jämställdhetskonsekvenser. Den mainstreamporr som skolelever möter på de stora porrsajterna idag har ofta inslag av tvång, förnedring och våld bland annat strypningar. Något som återspeglas när unga berättar om sina egna sexuella erfarenheter. Det säger Ebba Bjelke, representant för den ideella ungdomsföreningen SNAF, Sexualundervisningen Ni Aldrig Fick;

– Många unga tjejer som jag träffar vittnar om sexuella övergrepp som deras manliga partner utsatt dem för. Det kan vara alltifrån att de blivit utsatta för ofrivilligt strypsex till att de blivit tjatade på att göra saker som deras kille sett i en porrfilm som de själva inte är bekväma med. Porren sätter även ett ideal att du som ung alltid ska vara down för sex men att ”bara vanligt sex”, är för tråkigt och inte tillräckligt. Tjejerna känner ofta att de måste gå med på att göra mer avancerade saker för att det ska bli kul och spännande för killen. Den här pressen och kraven på unga har blivit allt tydligare i mitt arbete med SNAF, säger Ebba Bjelke.

 

ENKÄTFRÅGORNA OM PORRPREVENTION I KOMMUNENS VERKSAMHETER MED BARN

Här följer tre frågor gällande porrprevention inklusive: porrkritiska samtal, teknisk lösning/s.k. ”porrfilter” och porrfri policy.

1. Har den kommun som du svarar för porrkritiska samtal med elever på skolor? 

Ja
Nej
Vet ej

Om ja, meddela kort hur kommunen för porrkritiska samtal med elever på skolor, vilka åldrar och hur ofta?

Om nej, meddela kort varför kommunen har valt att inte föra porrkritiska samtal med elever?

2. Har den kommun som du svarar för någon form av teknisk lösning/s.k. “porrfilter” för att begränsa barns tillgång till pronografiskt innehåll på era tekniska enheter och/eller wi-fi-nätverk i barnens digitala arbetsmiljö på förskolor, skolor, fritids? 

Ja
Nej
Vet ej

Om ja, meddela vilken teknisk lösning som kommunen har valt för att begränsa barns tillgång till nätpornografi och vilken leverantör som tillhandahåller kommunens tekniska lösning?

Om nej, meddela kort varför kommunen har valt att inte använda teknisk lösning för att begränsa barns tillgång till nätpornografi?

3. Har den kommun som du svarar för tagit fram och implementerat en porrfri policy i verksamheter med barn? En porrfri policy innebär att skolan gör ett aktivt ställningstagande som tydligt kommuniceras till personal, elever och vårdnadshavare om att det inte är tillåtet att spela upp nätpornografi på skolans område på någon enhet, varken på t.ex. privat smartphone eller skolans datorer. 

Ja
Nej
Vet ej

Om ja, berätta kort hur kommunen implementerat policyn?

Om nej, berätta kort varför kommunen har valt att inte göra det?

Kontaktperson
Elsa Lantz, verksamhetsledare Porrfri Barndom 
elsa@porrfribarndom.se  070-979 99 44

Om Porrfri Barndom
Barnrättsorganisationen Porrfri Barndom grundades 2018 och samlar cirka 100 000 föräldrar. Målet är att alla barn ska få växa upp i en tillvaro som är fri från nätpornografi och ha möjlighet att utveckla sin egen sexualitet utan porrindustrins påverkan. Detta sker genom en helhetslösning bestående av porrkritiska samtal, porrfri policy och begränsning av porrindustrins kontaktytor med barn. Arbetet utgår från ett samtal med barn och ett nära samarbete med experter inom sjukvård, förskola, skola, digitalisering och teknik varav några ingår i Porrfri Barndoms advisory board. Samtliga riksdagspartier, förutom Sverigedemokraterna, ställer sig bakom Porrfri Barndoms krav om porrfria förskolor och skolor i Sverige.

För mer information om Porrfri Barndom: https://porrfribarndom.se/vilka-ar-vi/