VILKA ÄR VI? 

VÅR VISION

Alla barn ska få växa upp i en tillvaro som är fri från nätpornografi och ha möjlighet att utveckla sin egen sexualitet utan porrindustrins påverkan.

VI SOM ARBETAR I ORGANISATIONEN

Organisationen drivs av Elsa Lantz som är verksamhetsledare, Oliver Liss som projektleder våra föreläsningar Porrsnacket Live och volontärer. Porrfri Barndom har även en styrelse och en advisory board.


Elsa Lantz
 – medgrundare & verksamhetsansvarig

“Min rullgardin gick upp med en smäll när jag läste om forskning och tog del av ungas egna berättelser. Då förstod jag att barn ofta exponeras för porr redan i lågstadiet och att det i många fall leder till psykisk och fysisk ohälsa, sexuellt våld och övergrepp, även mellan barn som kopierar det de lär sig av porren. Vi startade Porrfri Barndom i ren självbevarelsedrift eftersom ingen kan skydda endast sitt eget barn på det här området. Nätporren genererar en folkhälsokris bland barn som vi bara kan förebygga tillsammans.”

Elsa har 20 års erfarenhet som journalist och kommunikatör inom både ideell och kommersiell verksamhet. Hon har även arbetat med Förskolebrevet, Idrottsbrevet, Locker Room och Unga Relationer. Elsa har belönats för Årets mediemaktfaktor i Almedalen av Tidningsutgivarna, Integrated Marketing av Sabre Awards, Smart reklam och Samhällsreklam av 100-wattaren, Årets samhällsinformationskampanj av Spinn samt Årets mest kreativa lösning och Årets samhällsengagemang av Gyllene hjulet. 


VÅR VERKSAMHET

Porrfri Barndom är en barnrättsorganisation och en ideell förening som grundades hösten 2017. Organisationens arbete vilar på forskning, klinisk erfarenhet och kunskap från experter och forskare. Organisationen samarbetar med flertalet experter bl.a. inom sjukvård, förskola och skola, digitalisering och teknik varav några ingår i organisationens advisory board. Tillsammans med experter och advisory board utgör Porrfri Barndom en preventiv faktor som med samlad kunskap och erfarenhet från ett brett spektra av yrkesområden bidrar till en nödvändig drivkraft i samhälletOmrådena nedan är organisationens fokusområden.

Kunskapsinhämtning från barn

 • Kontinuerliga samtal med barn för att förstå de utmaningar de möter och vad de själva tycker är lösningen

Politisk påverkan

 • Höja kunskapen bland politiker

 • Presentera modeller och förslag

Föräldrapåverkan

 • Höja kunskapen bland föräldrar

 • Presentera konkreta verktyg

 • Råd och tips från experter

Näringslivspåverkan

 • Vi arbetar för att tele- och internetoperatörerna ska ta sitt ansvar och erbjuda gratis digitala barnskydd till alla familjer och barn

 • Vi arbetar för att alla gratis wi-fi-nätverk ska vara barnvänliga med digitala barnskydd, t.ex. hos snabbmatskedjor, köpcentrum och lekland

 

VÅRA MÅL

De mål vi arbetar för:

 • Aktivera digitala barnskydd i alla förskolor, skolor, fritids och andra miljöer där barn vistas
 • Att samtliga tele- och internetoperatörer ska erbjuda digitala barnskydd till barn – utan extra kostnad
 • Att porrkritiska samtal ska inkluderas i skolans sexualundervisning
 • Att föräldrar ska få kunskap om hur man tar åldersanpassade porrsnack med sina barn

Hur vi jobbar för att nå målen:

 • Utbildar elever om bl.a. samtyckeslagen, porrkritik, machokultur och jämställdhet
 • Utbildar föräldrar, lärare och alla som jobbar med barn om hur de kan ha porrkritiska och åldersanpassade samtal med barn
 • Opinionsbildning för att öka kunskapen i samhället och driva fram politiska beslut
 • Utbildning och påverkansarbete gentemot samtliga riksdagsledamöter

ADVISORY BOARD

Följande personer ingår i Porrfri Barndoms advisory board.

Harry Skärlund

Arbetar på Elevernas riksförbund. Tidigare engagerad i organisationen FATTA! och har erfarenhet av porrberoende som barn.

Harry hjälper oss att förstå hur det är att växa upp med nätporr i fickan 24/7 och är genom utbildning och erfarenhet sakkunnig om porr, jämställdhetsfrågor och machokultur.

Linkedin

 

Linn Heed

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, sexolog i Aftonbladet och region-VD för Team Olivia.

Linn bidrar med kunskap om sexuell utveckling och porrens påverkan på den sexuella hälsan.

Linkedin

 

Erik Modig

Kommunikationsforskare, Handelshög-skolan i Stockholm.

Eriks kunskap hjälper oss att förstå mer om hur kommunikation påverkar oss och varför ett “filter i huvudet” på barn inte kan ersätta ett riktigt porrfilter.

Linkedin 

Roger Nilson

Beroendeläkare

Roger har behandlat personer med tvångmässig konsumtion av nätpornografi, s.k. porrberoende och anhöriga i över tio år. Roger bidrar med djuplodad kunskap om hur nätpornografin kan påverka hälsa och relationer. 

Patrik Wincent

Beroendeterapeut, Dataspelsakuten.

Patrik bidrar med ständigt uppdaterad input från sin dagliga verksamhet där han hjälper barn att bryta olika former av skärberoenden.

Linkedin

VAD HAR HÄNT SEDAN STARTEN I NOVEMBER 2017?

 • “Nationellt upprop för porrfria förskolor & skolor” samlar > 42.000 signaturer

 • 7/8 riksdagspartier, alla utom SD, har ställt sig bakom våra krav i “Nationellt upprop för porrfria förskolor & skolor”

 • Personliga möten med utbildningsminister Gustaf Fridolin, socialminister Lena Hallengren samt andra ledande politiker i Sverige och Europaparlamentet
 • Anordnat kunskapslunch i riksdagen för Moderaterna med överläkare, hjärnforskare, folkhälsovetare och sjuksköterska
 • >53 miljoner i traditionell mediaräckvidd med information om porrens skadeverkningar på barn via TV, radio samt redaktionella artiklar och debattartiklar
 • “Inför åldersgräns på nätporr via Bank-ID” samlar >56.000 signaturer

FN:S HÅLLBARHETSMÅL

Porrfri Barndoms verksamhet syftar till att uppfylla FN:s globala mål nummer 3, 4, 5, 10 och 16. Vi fokuserar framför allt på mål nummer 5, att uppnå jämställdhet. Mer specifikt bidrar vårt arbete till att avskaffa alla former av våld mot flickor, inklusive sexuellt utnyttjande, i det offentliga och privata rummet. Vi fokuserar även mycket aktivt på mål nummer 3, där vi arbetar för ökad hälsa och välbefinnande. Det vill säga att stärka Sveriges kapacitet när det gäller tidig varning, riskreducering och hantering av nationella och globala hälsorisker.

KONTAKTUPPGIFTER

Verksamhetsansvarig
Elsa Lantz
elsa@porrfribarndom.se

Föreläsningar & Workshops
info@porrfribarndom.se

Bankgiro: 5297-7196
Swish: 123 313 37 17
Org. Nummer: 802515-8752
(c) 2019 #porrfribarndom