VAD KAN JAG GÖRA MER? 

FÖRESLÅ PORRFRI POLICY I DITT BARNS VERKSAMHET

Här finns ett förslag på porrfri policy för att skapa en porrfri zon i ditt barns verksamhet t.ex. skolan eller fritids. Du kan enkelt skicka länken eller ladda ner dokumentet till ansvarig i verksamheten och föreslå att de implementerar detta i verksamheten.


TA KONTAKT MED ANSVARIGA DÄR DU BOR

Skriv ett medborgarförslag med vår helhetslösning inklusive: 1. Porrkritisk åldersanpassad undervisning, 2. Teknisk lösning s.k. porrfilter, 3. Porrfri policy. som du kan maila till kommunen eller kommunstyrelsens ordförande. Du kan även kontakta ditt barns rektor eller förskolechef och framföra en önskan om en porrfri arbetsmiljö för barnen. 

Här nedan kan kan du ladda ner våra färdigskrivna mallar.

TIPS!

Tänk på att skriva ett par personliga ord inledningsvis i mailet, det brukar ge större effekt.

Det är heller inte alla kommuner som tar emot medborgarförslag. I ett sådant fall råder vi dig att istället skicka mallen för Hej kommun i ett mail till kommunstyrelsens ordförande i din kommun. Mallen är anpassad för att kunna användas i båda avseenden.

BLI MÅNADSGIVARE

Bli månadsgivare via vårt formulär

Du kan enkelt bli månadsgivare genom att fylla i vårt formulär. Du kan även swisha en engångssumma till oss. Som företagare kan du gå in och bli Kompisföretag till Porrfri barndom. Läs mer här.

SKAPA EN FACEBOOK-INSAMLING

Skapa en Facebook-insamling för Porrfri Barndom t.ex. inför din födelsedag.

Följ 5 enkla steg nedan:

1. Klicka på Insamlingar i nyhetsflödets vänstermeny.

2. Klicka på Samla in pengar.

3. Välj Ideell organisation/välgörenhet.

4. Välj Porrfri Barndom, en omslagsbild och lägg in en text om Porrfri Barndom, till exempel: “Hjälp mig att samla in 3.000 kr till Porrfri Barndom som arbetar för att alla barn ska få en porrfri barndom. Tyvärr exponeras barn för porridustrins våld i stor omfattning genom bl.a. enkla sökord, pop-up-annonser och länkade klipp, vilket har lett till en omfattande hälsokris bland barn. Sverige ligger tyvärr långt efter internationellt sett, t.ex. saktar fortfarande ca 40% av alla skolor porrfilter och de flesta barn får inte ta del av porrkritiska samtal i skolan. Och ingen tele- eller internetleverantör i Sverige erbjuder idag gratis porrfria abonnemang till de kunder som vill ha, inte ens i barnabonnemangen. Porrfri Barndom jobbar intensivt för att vända den negativa trenden med bl.a. informationskampanjer, opinionsbildning och aktivt påverkansarbete gentemot politiker, tele- och intenetleverantörer för att de ska ta sitt ansvar. Varmt välkommen att stötta deras arbete tillsammans med mig! Varje krona gör skillnad. Porrindustrin ska inte diktera våra barns sexualitet – den ska de få definiera själva.”

5. Klicka på Skapa.

KONTAKTA DIN TELE- OCH INTERNETLEVARANTÖR

Fråga om din tele- och internetoperatör vill erbjuda porrfilter

Idag erbjuder endast ett fåtal operatörer porrfilter till den som önskar och samtliga tar extra betalt för detta. På så vis har porrfria barnabonnemang blivit en socioekonomisk fråga. Eftersom barn ofta exponerar varandra för porr, och ibland även utsätter varandra för det de lär sig i porren, är det nödvändigt att alla barn i klassen, på fritids eller basketlaget har porrfilter i sina smartphones och på internet hemma men då måste vi sänka tröskeln – så att alla barn kan komma med på det säkrare tåget. Maila VD hos din tele- och internetoperatör och fråga om de vill erbjuda porrfilter till barn- och familjeabonnemangen utan extra kostnad så att alla barn kan surfa säkrare. Om vi är många som ställer frågan ökar sannolikheten att detta sker.

POSTA VÅR NAMNINSAMLING

Skriv gärna under vår namninsamling “Inför åldersgräns på nätporr med tex BankID!” och dela på sociala medier.

Skriv gärna under vår namninsamling “Inför åldersgräns på nätporr med tex BankID!” och dela på sociala medier, genom att klicka här.

Det är tydligt att de regler och den lagstiftning som finns för att skydda barn från porr skrevs innan barn hade tillgång till internet. I butiker får porren inte exponeras i barnhöjd, porrfilmer får inte visas på TV under tider då barn brukar titta och det är ett brott att sätta upp en porrbild på allmän plats osv. Men på nätet når våldsporren våra barn på några sekunder 24/7. Lagstiftningen har inte hängt med. Därför kräver vi nu att även Sverige inför åldersverifiering = åldersgräns för kommersiell nätporr genom inlogg med exempelvis BankID. Åldersverifiering på nätporr kommer inte förhindra all kontaktyta mellan barn och porr, men den kommer begränsa och skapa ett viktigt signalvärde – precis som Systembolaget.

Q&A för åldersverifiering, namninsamlingen

10 vanliga frågor och svar om åldersverifiering som vi förespråkar i vår namninsamling.

1. Varför drivs det en kampanj för att införa åldersverifiering på nätporr?

Att barn ser på porr i denna utsträckning är ett relativt nytt problem sedan merparten av nätporren började bli gratis för ca 10 år sen. Grundproblematiken ligger i att unga pojkar aktivt söker och konsumerar porr regelbundet från i genomsnitt cirka 12 års ålder, (flickor är lite senare) siffror som Magdalena Mattebo på Uppsala universitet fick fram 2014 och alltså kan vara lägre idag. (Mattebo, 2014, https://bit.ly/2KucSy6 ). Den porr barnen möter på internet idag är ofta rasistisk, sexistisk och aggressiv vilket kan påverka barnens attityder samt syn på sex och människor.

Redan för 10 år sedan visade forskning att de vanligaste porrfilmerna på nätet innehöll fysisk aggression i ca 90% av alla scener med bl.a. ”gagging”, stryptag, “ass to mouth” och slag. I dag har i stort sett alla barn en egen smartphone, men tyvärr erbjuder endast ett fåtal internet- eller mobiloperatörer vålds- och porrfilter och samtliga kräver extra betalt för tjänsten vilket gör porrfilter till en klassfråga. De allra flesta barn har alltså tillgång till porr i mobilen, datorn eller läsplattan 24/7.

Organisationer och yrkesverksamma personer som arbetar med barn och ungas hälsa påtalar olika hälsokonsekvenser som porren genererar. Porr är en hälso- och jämställdhetsfråga, vilket leder till att samhället behöver arbeta preventivt med flertalet aktörer och inte minst föräldrar för att minska porrens negativa påverkan på barns hälsa. Konsumtion av porr kan leda till psykisk och fysisk ohälsa hos både flickor och pojkar samt ökat sexuellt våld och trakasserier. Läs mer om hälsokonsekvenserna här: https://www.porrfribarndom.se/porr#konsekvens

För att stävja den eskalerande hälsokrisen behöver flera åtgärder vidtas på samhällsnivå. Några av dessa är att kompetensutveckla hälso- och sjukvården, socialtjänsten, rättsväsendet och alla andra aktörer i samhället som på något sätt möter barn och unga.

Men också åldersverifiering för nätporr = åldersgräns genom inlogg med exempelvis BankID eller motsvarande åldersverifieringsverktyg. Det finns idag lagstiftning för att skydda barn från porr, men lagarna skrevs innan internet slog igenom och nätporren blev gratis. Lagarna är därför inte samtida och behöver uppdateras för att inkludera barns exponering för porr även på internet.

2. Hur ser nuvarande lagstiftning och regler ut gällande barns exponering för porr?
Det finns idag lagstiftning och regler för att minska barns exponering för porr i den fysiska världen men inte på internet. Dessa lagar och regler skrevs innan barn hade tillgång till internet. Det är uppenbart att lagstiftningen måste uppdateras utifrån den samtid, tekniska utveckling och digitalisering som barn lever i idag och inkludera barns exponering för porr även på internet.

  • Porrbilder får inte sättas upp på allmänna platser som till exempel på anslagstavlor eller väggen på skolor. Den som gör det kan dömas till böter eller fängelse (Om brott mot allmän ordning, kapitel 16 paragraf 11)

  • Porrfilmer får inte visas på TV vid tidpunkter då barn brukar titta (Radio och Tv-lag (2010:696), kapitel 5 paragraf 2) Innehållet på internet är tillgängligt dygnets alla timmar, även då barn brukar vara vakna.

  • Porr får inte innehålla bilder av barn. Den som gör, tittar på, sprider, säljer, ger bort eller gör det möjligt för någon att få tag på barnpornografiska bilder gör något olagligt. Som barn räknas enligt lagen den som är under 18 år. (Brottsbalken, kapitel 6 sexualbrott paragraf 10) Det är ofta svårt att fastställa identitet och därmed ålder på de som medverkar i mainstreamporren.

  • Man får inte sprida porr som visar sexuellt våld eller tvång där någon till exempel riskerar att skadas. (Brott mot allmän ordning, kapitel 16 paragraf 10 c) Forskning visar, redan för tio år sen, att cirka 90% av alla scener i nätporren innehöll våld som bland annat slag, stryptag, “ass-to-mouth” och “gagging”.

  • Barnkonventionen blir lag i Sverige 1 januari 2020. Barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen kräver att vuxna ger barn det skydd från våld som barn har rätt till. Det finns artiklar i Barnkonventionen som är särskilt viktiga när det gäller barn och våld. ”Konventionsstaterna skall uppmuntra utvecklingen av lämpliga riktlinjer för att skydda barnet mot information och material som är till skada för barnets välfärd, med beaktande av bestämmelserna i artiklarna 13 och 18.” (artikel 17e) (unicef.se/barnkonventionen) Åldersverifiering är en viktig åtgärd för att förebygga att barns välfärd skadas av information och material som är skadliga för barn, bland annat den våldsamma nätporren.

3. Vem ligger bakom namninsamlingen om att införa åldersverifiering på nätporr?
Den ideella föreningen Porrfri Barndom har startat och ansvarar för namninsamlingen “Inför åldersverifiering på nätporr med exempelvis BankID”. Drygt 50 organisationer, yrkesverksamma och individer står bakom namninsamlingen. Bland annat psykologer, läkare, kriminologer samt Unizon som är en paraplyorganisationen för tjejjourer.

4. Varför är just BankID lämplig för att reglera åtkomst av nätporr?
Vi lyfter BankID som ett exempel på åldersverifieringsverktyg eftersom det redan är etablerat i Sverige, men det är upp till en statlig utredning att undersöka vilken åldersverifieringsmetod som är bäst lämpad. Sverige kommer kunna ta lärdom av Storbritanniens utredning och arbete med att implementera Age Verifcation System, läs mer här: https://www.ageverificationregulator.com/

5. Hur kommer det fungera rent tekniskt och kommer staten ha koll på vilken porr jag tittar på?
Det är upp till en statlig utredning att ta fram bästa teknik för åldersverifiering i Sverige. Storbritannien ligger flera år före Sverige i processen med att ta fram åldersverifiering och planen var att implementera åldersverifiering den 15:e juli 2019. Något som dock sköts upp på grund av en miss i EUs byråkrati. Culture Reframed skriver om Storbritanniens metod och svarar såhär på en fråga om hur det kan gå till att verifiera sin ålder (översatt av Porrfri Barndom): “De företag i Storbritannien som kommer att tillhandahålla verifieringslösningarna ska erbjuda användare ett antal alternativ för att verifiera åldern, t.ex. genom att identifiera sig på en fysisk plats och köpa ett kort, ladda upp dokument online eller andra digitala åtgärder. Därifrån kommer individen att få ett digitalt bevis som berättar för porrföretaget att den här personen har verifierats som över 18 år. Det är det enda porrföretaget behöver veta. Inte ditt namn. Inte din adress eller ditt kreditkortsnummer. Företag som säljer alkohol och tobak såväl som med spelbolag, kommer också att använda samma system. Att ha ett digitalt ID kommer alltså inte nödvändigtvis peka ut enskilda personer som porrkonsumenter.” (Culture Reframed, UK Age Verification Ready for Spring 2019 Rollout, 2018, https://bit.ly/2KXcIPj )

6. Kommer inte unga hitta sätta att komma runt åldersverifiering?
Om vi tittar på andra åldersregleringar till exempel för cigaretter, alkohol och trisslotter är det inte omöjligt för barn att komma runt dessa. Sverige har ändå valt att tillämpa åldersregleringarna då ovan bedöms olämpligt för barn och begränsar åtkomst samt på grund av signalvärdet, vilket även gäller för åldersverifiering av nätporr.

7. De stora leverantörerna av nätporr kommer inte gå med på åldersverifiering
I Storbritannien samarbetar redan de större leverantörerna av nätporr kring frågan. Leverantörerna av nätporr behöver förhålla sig till lagar precis som andra aktörer i samhället. Culture Reframed svarade på samma fråga i den engelska kontexten och skrev följande (översatt av Porrfri Barndom):

‘Free speech Coalition’ – en USA-baserad branschorganisation för porrindustrin – indikerade att ‘with the Digital Economy Act in the UK, we’re likely to see similar regulation elsewhere…’

Om porrföretag inte samarbetar kommer de möta en rad sanktioner, bland annat finansiella. (Culture Reframed, 2018)

8. Kommer det endast att gälla svenska porrsajter?
Nej. Om vi tittar på hur upplägget i Storbritannien ser ut så omfattar det även porrsajter som vill ha trafik från Storbritannien. Verifiering bör ske oaktat var porrsajten har sin server/är registrerad. De som utför själva regleringen i Storbritannien är en fristående organisation BBFC och de har även uppdraget att se till att lagen efterföljs genom olika påföljder om de inte erhåller åldersverifieringsverktyg enligt lag i Storbritannien.

9. Det är omöjligt att tvinga alla porrsajter att ha åldersverifieringsverktyg, barn kommer alltid kunna komma åt porr på internet
Det stämmer att det kommer vara svårt att få varje porrsajt på internet att erhålla åldersverifieringsverktyg och det kommer vara möjligt för barn att hitta porr på internet även när åldersverifiering införs, precis som att barn kan få tag i alkohol i Sverige trots Systembolaget, men det begränsar tillgängligheten. Vi måste börja någonstans, att inte göra något för att reglera barns tillgång till nätporr fungerar bevisligen inte. Pornhub har över fyra miljoner filmer och det är bara en av flera sidor, när barns tillgång till Pornhub begränsas med åldersgräns har vi kommit fyra miljoner steg på vägen. Storbritannien börjar med att fokusera på de stora porrsajterna under implementeringsfasen av åldersverifiering och kommer arbeta sig ner successivt till de mindre. En stor förtjänst med åldersverifiering är även det viktiga signalvärdet gentemot barn.

10. Det kommer driva trafik till den icke-kommersiella porren istället
Den statliga utredningen bör se över eventuella konsekvenser av åldersverifiering. Icke-kommersiell porr är dock inte nödvändigtvis mer destruktivt än mainstreamporren. Det stämmer att det finns mer nischade porrsidor med mer våldsamt innehåll än de stora kommersiella sajterna med det finns också mindre aktörer som snarare fokuserar på genrer som många skulle bedöma som mildare.

ARBETA IDEELLT

Vi behöver fler personer som hjälper oss i vår verksamhet då vi endast är 1.5 heltidsanställda i föreningen.

Är du AD, copywriter, fotograf, expert på något av de områden vi driver eller helt enkelt bara brinner för frågan- hör av dig till elsa@porrfribarndom.se så pratar vi vidare.

LÄSVÄRT

KONTAKTUPPGIFTER

Verksamhetsansvarig
Elsa Lantz
elsa@porrfribarndom.se

070-979 99 44

Föreläsningar & Workshops
Harry Skärlund
harry@porrfribarndom.se

073-924 99 95

Bankgiro: 5297-7196
Swish: 123 313 37 17
Org. Nummer: 802515-8752
(c) 2019 #porrfribarndom