SVENSK LAG

Vi på Porrfri barndom anser att lagar och regler för att skydda barn från porr måste uppdateras och även inkludera internet.

VAD SÄGER LAGEN?

1. IDAG
Porrbilder får inte sättas upp på allmänna platser som till exempel på anslagstavlor eller väggen på skolor. Den som gör det kan dömas till böter eller fängelse. (Om brott mot allmän ordning, kapitel 16 paragraf 11)

1. VI KRÄVER
Digitala bilder och filmer med porr på skärmar ska vara likvärdigt med printade bilder med porr.

2. IDAG
Porrfilmer får inte visas på TV vid tidpunkter då barn brukar titta. (Radio och Tv-lag (2010:696), kapitel 5 paragraf 2)

2. VI KRÄVER
Nationell åldersverifiering på nätporr samt porrfilter i förskolor, skolor, fritids, ungdomsgårdar och andra miljöer där barn vistas. Nätporren finns alltid tillgänglig för barn, dygnet runt, alltså även på tidpunkter då barn brukar titta om det saknas porrfilter/teknisk lösning på wi-fi-nätverk och digitala enheter: läsplatta, dator och mobiltelefon.

3. IDAG
Porr får inte innehålla bilder av barn. Den som gör, tittar på, sprider, säljer, ger bort eller gör det möjligt för någon att få tag på barnpornografiska bilder gör något olagligt. Som barn räknas enligt lagen den som är under 18 år. (Brottsbalken, kapitel 6 sexualbrott paragraf 10)

3. VI KRÄVER
Nationell åldersverifiering på nätporr samt porrfilter i förskolor, skolor, fritids, ungdomsgårdar och andra miljöer där barn vistas. Om det saknas porrfilter/teknisk lösning kan det tyvärr även finnas olagliga dokumenterade sexuella övergrepp på barn så kallad ”barnporr” tillgängligt för barn på internet, trots att tele- och internetoperatörerna måste erhålla filtrering. Det beror bland annat på att kvalitén på operatörernas filtrering mot “barnporr” varierar. Det är även ofta omöjligt att fastställa identitet och ålder på medverkande i den vanliga nätporren. Det är vanligt att deltagarna i porrfilmer är offer för människohandel och saknar identitetshandlingar. Ofta framställs även deltagarna i porrfilmer för att de ska se ut som just barn med tandställning, styling enligt barnmode och filmas i miljöer som ser ut som barnrum.

4. IDAG
Man får inte sprida porr som visar sexuellt våld eller tvång där någon till exempel riskerar att skadas. (Brott mot allmän ordning, kapitel 16 paragraf 10 c)

4. VI KRÄVER
Nationell åldersverifiering på nätporr samt porrfilter i förskolor, skolor, fritids, ungdomsgårdar och andra miljöer där barn vistas. Forskning visar, redan för tio år sen, att cirka 90% av alla scener i nätporren innehöll våld som bland annat slag, stryptag, “ass-to-mouth” och “gagging”. Det finns åtskilliga vittnesmål från lärare och förskolepedagoger som berättar att de av misstag har exponerat hela skolklasser och förskolegrupper för våldsporr genom pop-up-annonser och länkade filmer på internet. Kriminolog Maria Dufva säger: “Att bevittna viss porr idag är att bevittna en brottsplats.”

Barnkonventionen

Barnkonventionen blir lag i Sverige 1 januari 2020. Barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen kräver att vuxna ger barn det skydd från våld som barn har rätt till. Det finns artiklar i Barnkonventionen som är särskilt viktiga när det gäller barn och våld. ”Konventionsstaterna skall uppmuntra utvecklingen av lämpliga riktlinjer för att skydda barnet mot information och material som är till skada för barnets välfärd, med beaktande av bestämmelserna i artiklarna 13 och 18.” (artikel 17e) En viktig åtgärd som förebygger att barns välfärd skadas av information och material som är skadliga för barn, till exempel den våldsamma nätporren, är porrfilter/teknisk lösning.

 

KONTAKTUPPGIFTER

Verksamhetsansvarig
Elsa Lantz
elsa@porrfribarndom.se

070-979 99 44

Föreläsningar & Workshops
Harry Skärlund
harry@porrfribarndom.se

073-924 99 95

Bankgiro: 5297-7196
Swish: 123 313 37 17
Org. Nummer: 802515-8752
(c) 2019 #porrfribarndom