SVENSK LAG

Det finns redan lagstöd i bl.a. brottsbalken och regler för att begränsa barns exponering för pornografi bl.a. i barnkonventionen samt Radio- och TV-lagen – men vad vi på Porrfri Barndom känner till har de inte prövats att appliceras på internet än. Porrfri Barndom kräver att de lagar och regler som finns för att begränsa barns exponering för pornografi prövas, används och uppdateras för att med tydlighet inkludera barns exponering för pornografi även på internet.  

VAD SÄGER LAGEN?

1. IDAG
Printade porrbilder får inte sättas upp på allmän plats. Den som gör det kan dömas till böter eller fängelse. (Om brott mot allmän ordning, kapitel 16 paragraf 11, brottsbalken (1962:700))

VI KRÄVER
Digitala bilder och filmer med porr – som spelas upp på skärmar på allmänna platser – ska vara likvärdigt med printade porrbilder. 

2. IDAG
Porrfilmer får inte visas på TV vid tidpunkter då barn brukar titta. (Radio och Tv-lag (2010:696), kapitel 5 paragraf 2)

VI KRÄVER
Porrfilter/teknisk lösning ska införas i förskolor, skolor, fritids och andra miljöer där barn vistas samt att alla tele- & internetoperatörer erbjuder porrfilter/teknisk lösning utan extra kostnad till barn och barnfamiljer. Nätporren finns alltid tillgänglig för barn, dygnet runt, alltså även på tidpunkter då barn brukar titta om det saknas porrfilter/teknisk lösning på wi-fi-nätverk och digitala enheter: läsplatta, dator och mobiltelefon.

3. IDAG
Porr får inte innehålla bilder av barn. Den som gör, tittar på, sprider, säljer, ger bort eller gör det möjligt för någon att få tag på barnpornografiska bilder gör något olagligt. Som barn räknas enligt lagen den som är under 18 år. (Brottsbalken, kapitel 6 sexualbrott paragraf 10)

VI KRÄVER
Porrfilter/teknisk lösning i förskolor, skolor, fritids, ungdomsgårdar, bibliotek och andra miljöer där barn vistas samt att alla tele- & internetoperatörer erbjuder porriflter/teknisk lösning utan extra kostnad till barn och barnfamiljer. Om det saknas porrfilter/teknisk lösning kan det tyvärr även finnas olagliga dokumenterade sexuella övergrepp på barn s.k. ”barnporr” tillgängligt för barn på internet, trots att tele- och internetoperatörerna måste erhålla filtrering mot ”barnporr”. Det beror bland annat på att kvalitén på operatörernas filtrering mot “barnporr” varierar. Det är dessutom vanligt att deltagarna även i den vanliga nätpornografin för vuxna är minderåriga och offer för sextrafficking eftersom det ofta saknas åldersverifiering och samtyckesverifiering för de medverkande på de stora porrsajterna. Deltagarna i porrfilmer framställs även ofta för att de ska se ut som just barn med tandställning, styling enligt barnmode och filmas i miljöer som ser ut som barnrum.

4. IDAG
Man får inte sprida porr som visar sexuellt våld eller tvång där någon till exempel riskerar att skadas, det kallas olaga våldsskildring. (Brott mot allmän ordning, kapitel 16 paragraf 10 c, brottsbalken (1962:700))

VI KRÄVER
Nationell åldersverifiering på nätporr samt porrfilter i förskolor, skolor, fritids, ungdomsgårdar och andra miljöer där barn vistas. Forskning visar, redan för tio år sen, att cirka 90% av alla scener i nätporren innehöll våld som bland annat slag, stryptag, “ass-to-mouth” och “gagging”. Det finns flera vittnesmål från lärare och förskolepedagoger som berättar att de av misstag har exponerat hela skolklasser och förskolegrupper för våldsporr genom pop-up-annonser och länkade filmer på internet.”

Barnkonventionen

Barnkonventionen blev lag i Sverige 1 januari 2020. Barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen kräver att vuxna ger barn det skydd från våld som barn har rätt till. Det finns artiklar i Barnkonventionen som är särskilt viktiga när det gäller barn och våld. ”Konventionsstaterna skall uppmuntra utvecklingen av lämpliga riktlinjer för att skydda barnet mot information och material som är till skada för barnets välfärd, med beaktande av bestämmelserna i artiklarna 13 och 18.” (artikel 17e) En viktig åtgärd som förebygger att barns välfärd skadas av information och material som är skadliga för barn, till exempel den våldsamma nätporren, är digitala barnskydd/teknisk lösning.

 

KONTAKTUPPGIFTER

Verksamhetsansvarig
Elsa Lantz
elsa@porrfribarndom.se

Föreläsningar & Workshops
info@porrfribarndom.se

Bankgiro: 5297-7196
Swish: 123 313 37 17
Org. Nummer: 802515-8752
(c) 2019 #porrfribarndom