SIFO-UNDERSÖKNING

I samarbete med Sifo (en oberoende aktör och expert på undersökningar) har Porrfri Barndom låtit genomföra en undersökning som visar att fler än 7 av 10 (72%) föräldrar inte tror att deras barn tittar på eller exponeras för nätporr. Undersökningen visar även att fler än 7 av 10 (74%) inte haft samtal om pornografi på nätet med sitt barn. 

I undersökningen framkommer också att föräldrar är positiva till att införa porrfilter i skolmiljö, varav 85 procent vill införa porrfilter i skolan, 83 procent på fritids samt 80 procent på förskolor. I dag har 71 procent av Sveriges kommuner porrfilter i sina skolor enligt enkätundersökning oktober 2019.

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes via webb i Kantar Sifos slumpmässigt rekryterade webbpanel 3-14 april 2019. I undersökningen deltog 1 079 föräldrar med hemmavarande barn under 18 år.

Länk till undersökningen
Sifos hemsida hittar du den publicerade datan. Frågor kring undersökningen besvaras av elsa@porrfribarndom.se, alternativt kan du vända dig till Sifo om du har frågor kring deras metod eller önskar verifiera datan som står på deras hemsida.

KONTAKTUPPGIFTER

Verksamhetsansvarig
Elsa Lantz
elsa@porrfribarndom.se

070-979 99 44

Föreläsningar & Workshops
Harry Skärlund
harry@porrfribarndom.se

073-924 99 95

Bankgiro: 5297-7196
Swish: 123 313 37 17
Org. Nummer: 802515-8752
(c) 2019 #porrfribarndom