SIFO-UNDERSÖKNING

I samarbete med Sifo (en oberoende aktör och expert på undersökningar) har Porrfri Barndom låtit genomföra en undersökning som visar att många föräldrar inte tror att deras barn tittar på eller exponeras för nätporr. (Svar från föräldrar med barn i respektive ålder: 7–9 år 94%, 10–12 år 78%, 13–15 år 41%, 16+ år 31%) Undersökningen visar även att det är vanligt att föräldrar inte har haft samtal om pornografi på nätet med sitt barn. (Svar från föräldrar med barn i respektive ålder: 7–9 år 87%, 10–12 år 56%, 13–15 år 50%, 16+ år 48%).

I undersökningen framkommer också att föräldrar är positiva till att införa porrfilter i skolmiljö, varav 85 procent vill införa porrfilter i skolan, 83 procent på fritids samt 80 procent på förskolor. I dag har 71 procent av Sveriges kommuner porrfilter i sina skolor enligt enkätundersökning oktober 2019.

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes via webb i Kantar Sifos slumpmässigt rekryterade webbpanel 3-14 april 2019. I undersökningen deltog 1 079 föräldrar med hemmavarande barn under 18 år.

Länk till undersökningen
Sifos hemsida hittar du den publicerade datan. Frågor kring undersökningen besvaras av elsa@porrfribarndom.se, alternativt kan du vända dig till Sifo om du har frågor kring deras metod eller önskar verifiera datan som står på deras hemsida.

KONTAKTUPPGIFTER

Verksamhetsansvarig
Elsa Lantz
elsa@porrfribarndom.se

Föreläsningar & Workshops
Oliver Liss
oliver@porrfribarndom.se

Bankgiro: 5297-7196
Swish: 123 313 37 17
Org. Nummer: 802515-8752
(c) 2019 #porrfribarndom