FRÅGOR OCH SVAR 
om Porrsnacket

Till vem/vilka vänder sig materialet?

Materialet vänder sig till föräldrar och andra vuxna som vill samtala med barn om porr, dataspel, skärmar och som vill vara en del i barn och ungas liv på nätet.

Är materialet skrivet för föräldrar med barn i en viss ålder?

Materialet är inte åldersanpassat, men på vissa ställen ger vi exempelvis rekommendationer baserat på barnets ålder, ett exempel är Nina Rungs porrsnack. Tanken är dock att alla föräldrar ska kunna läsa materialet och få med sig råd och tips.

Hur har ni tagit fram materialet och råden och tipsen?

Materialet vilar primärt på forskning, klinikers erfarenheter, barns vittnesmål samt samtal med föräldrar. Tips och råd är framtagna genom intervjuer och workshops med flertalet experter såsom läkare, kriminologer, hjärnforskare och beteendevetare. En fokusgrupp bestående av hälften pappor och hälften mammor från olika delar av Sverige har varit med och gett feedback på texter och innehåll. Vi har även haft samtal med unga. Experterna som har varit med och tagit fram materialet är Nina Rung (kriminolog och grundare av Huskurage), Åsa Kastbom (överläkare Linköpings universitetssjukhus), Mikis Karnakaris (samtalsledare och coach stiftelsen 1000 Möjligheter), Maria Dufva (författare och kriminolog), Sven Rollenhagen (expert datorspelsberoende), Patrik Wincent (expert på datorspel & skärmar) samt Sissela Nutley (hjärnforskare, författare och grundare av Arts & Hearts). Materialet är levande och kan komma att uppdateras.

Informationen om porr, dataspel och skärmar var kommer den i från?

Tips och råd kommer från de experter vi har intervjuat och övrig information kommer från olika källor såsom Folkhälsomyndigheten, Statens Medieråd samt svenska och internationella forskare och mediehus. I tillägg till ovan har vi även samtalat och hämtat in vittnesmål från barn, som vi också synliggör i materialet. Vi har även tagit fram en ny SIFO-undersökning.

Hur kommer det sig att ni skriver om dataspel och skärmar också?

I vårt arbete med Porrfri Barndom har vi fått många frågor från föräldrar runt om i landet. De handlar framförallt om barns utsatthet på nätet, vad barnen gör framför skärmen och hur föräldrar kan begränsa dataspel med 18-års rekommendation för yngre barn. Vår förhoppning är att Porrsnacket ska ge Sveriges föräldrar svar på många frågor kopplat till skärmar och nätet. Vår förhoppning är också att föräldrar ska börja prata med varandra och kroka arm i klassen, basketlaget eller kompisgänget.

Vem finansierar Porrsnacket?

Porrsnacket finansieras av privata gåvor samt genom ett projektbidrag från Postkodstiftelsen. Reklambyrån INGO har hjälpt oss med delar av vår webb pro-bono. Tack Postkodstiftelsen, INGO och alla ni som har givit oss gåvor för ert stöd. Utan er hade Porrsnacket inte funnits. Tillsammans får vi superkrafter.

Är Porrfri Barndom en partipolitiskt och religiöst obunden organisation?

Ja, Porrfri Barndom är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation.

Jag vill få med mig fler föräldrar, hur gör jag?

Om jag inte får med mig fler föräldrar kan jag göra Porrsnacket själv då?

Kan ni komma och föreläsa på min skola, på föräldramötet eller för min föräldragrupp?

Vad roligt att du är intresserad av en föreläsning! Du hittar info och ett formulär för intresseanmälan här.

Vad vill ni uppnå med Porrsnacket?

Syftet med Porrsnacket är att bidra till att föräldrar/vuxna får en ökad medvetenhet om barns porrkonsumtion, barns spelande av dataspel och åldersrekommendationsystemet PEGI samt en ökad medvetenhet om barns digitala närvaro och liv på nätet. Vårt mål är att 500 000 vuxna ska ha nåtts av Porrsnacket.

Var hittar jag resultatet av Porrfri Barndoms SIFO-undersökning?

KONTAKTUPPGIFTER

Verksamhetsansvarig
Elsa Lantz
elsa@porrfribarndom.se

070-979 99 44

Föreläsningar & Workshops
Harry Skärlund
harry@porrfribarndom.se

073-924 99 95

Bankgiro: 5297-7196
Swish: 123 313 37 17
Org. Nummer: 802515-8752
(c) 2019 #porrfribarndom