FRÅGOR & SVAR

Q&A om digitala barnskydd

Vad är digitala barnskydd?
Digitala barnskydd är tekniska lösningar som begränsar tillgången till ­­pornografi på internet.

Hur fungerar digitala barnskydd?
De tekniska lösningarna begränsar tillgången till pornografi på nätet genom att t.ex. blockera hemsidor med pornografiskt innehåll och dölja pornografiska bilder och filmer.

Är digitala barnskydd vattentäta?
Det finns ingen teknisk lösning som är 100% vattentät, precis som det inte finns något Systembolag som är 100% vattentätt – men de har en begränsande effekt. Den som vill ta sig runt begränsningarna kommer alltid kunna göra det, men de begränsar framför allt ofrivillig exponering, särskilt bland yngre barn. Begränsningarna har även ett viktigt signalvärde. Att inte begränsa tillgången sänder också en signal till barn.

Blockerar digitala barnskydd HBTQI-information och sexualupplysningssajter?
De moderna tekniska lösningarna som finns idag blockerar oftast inte HBTQI-information och sexualupplysningssajter. T.ex. släpper iOS och Apples egna porrfilter igenom rfsu.se, umo.se, rfsl.se, umo.se och snaf.se. Det är enkelt att kontrollera genom att testa själv.

Löser digitala barnskydd hela problemet, är det en enkel quick-fix?
Nej, det finns ingen quick-fix på det här omfattande problemet. Porrfri Barndom har alltid förespråkat en helhetslösning som består av:
1. Åldersanpassade och regelbundna porrkritiska samtal med barn.
2. En konkret och väl implementerad porrfri policy som gör klart för både elever och vuxna att det inte är okej att spela upp porr på verksamhetens område, varken på egen device t.ex. en privat smartphone eller på verksamhetens device.
3. Aktiverade digitala barnskydd som begränsar tillgången till nätporr.

Q&A om föräldramaterialet Porrsnacket

Till vilka vänder sig materialet?
Materialet vänder sig till föräldrar och andra vuxna som vill samtala med barn om porr och som vill vara en del i barns och ungas liv på nätet.

Är materialet skrivet för föräldrar med barn i en viss ålder?
Materialet är inte åldersanpassat, men på vissa ställen ger vi exempelvis rekommendationer baserat på barnets ålder, ett exempel är Nina Rungs porrsnack. Tanken är dock att alla föräldrar ska kunna läsa materialet och få med sig råd och tips.

Hur har ni tagit fram materialet och råden och tipsen?
Materialet vilar primärt på forskning, klinikers erfarenheter, barns vittnesmål samt samtal med föräldrar. Tips och råd är framtagna genom intervjuer och workshops med flertalet experter såsom läkare, kriminologer, hjärnforskare och beteendevetare. En fokusgrupp bestående av hälften pappor och hälften mammor från olika delar av Sverige har varit med och gett feedback på texter och innehåll. Vi har även haft samtal med unga. Experterna som har varit med och tagit fram materialet är Nina Rung (kriminolog och grundare av Huskurage), Åsa Kastbom (överläkare Linköpings universitetssjukhus), Mikis Karnakaris (samtalsledare och t.f. generalsekreterare på Unga Relationer & 1000 Möjligheter) samt Sissela Nutley (hjärnforskare, författare och grundare av Arts & Hearts). Materialet är levande och kan komma att uppdateras. 

Informationen om porr, var kommer den ifrån?
Tips och råd kommer från de experter vi har intervjuat och övrig information kommer från olika källor såsom Folkhälsomyndigheten, Statens Medieråd samt svenska och internationella forskare och mediehus. I tillägg till ovan har vi även samtalat och hämtat in vittnesmål från barn, som vi också synliggör i materialet. Vi har även tagit fram en ny SIFO-undersökning.

Är Porrfri Barndom en partipolitiskt och religiöst obunden organisation?
Ja, Porrfri Barndom är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation.

 

 

KONTAKTUPPGIFTER

Verksamhetsansvarig
Elsa Lantz
elsa@porrfribarndom.se

Föreläsningar & Workshops
info@porrfribarndom.se

Bankgiro: 5297-7196
Swish: 123 313 37 17
Org. Nummer: 802515-8752
(c) 2019 #porrfribarndom