BOKA FÖRELÄSNING

– PORRSNACKET LIVE

Föreläsning för vuxna

1H FÖRELÄSNING
45 minuter grundläggande kunskap om porrindustrin och mainstreamporren som barn exponeras för. Kortfattad presentation av Porrsnacket med tips och stöd om hur du har ett åldersanpassat porrsnack, installerar porrfilter och krokar arm med andra föräldrar. 15 minuter frågor och debrief.

3H FÖRELÄSNING
Som föregående inkl. workshop med möjlighet till löpande diskussion och annat publikdeltagande, samt pauser.

INNEHÅLL:

1. Fakta om porrindustrin, hur innehållet ser ut och varför det lockar så många. Problembilden med barns exponering och konsumtion av nätporr såväl som de hälsokonsekvenser det kan leda till. Vi utgår från vad svensk och internationell forskning visar samt vad yrkesverksamma läkare, psykologer, kriminologer, ungdomsjourer med fler återger från sina arbeten samt vad barn och unga själva berättar.

2. Hur vi kan förebygga barns exponering för nätporr och hälsokonsekvenserna utifrån vårt material Porrsnacket. Här utgår vi från samlade expertråd och kunskap från Nina Rung, kriminolog och barnrättsexpert, Åsa Kastbom som är överläkare i psykiatri och pediatrik samt Mikis Kanakaris som är samtalsledare på ungdomsmottagningen 1000möjligheter.

3. Workshop för att deltagarna ska kunna reflektera kring hur de kan ta med sig kunskapen  och implementera experternas tips i sin egen verksamhet och i kontakt med barn. Vår erfarenhet är att det är bra att få tid att reflektera tillsammans, både smälta besvärliga insikter samt börja testa på redskapen själv. Vårt mål är att alla deltagare ska känna att vi tillsammans kan göra det här ämnet så hanterbart och enkelt som möjligt. Allt för att öka preventivt arbete och få igång det viktiga åldersanpassade porrsnacket med barn och unga.

Maila elsa@porrfribarndom.se för intresseanmälan, önskemål, pris och mer info.

Föreläsning för elever

Kärlek, identitet, relationer, sex och ja – porr
Sådant upptar många barn och ungas tankar och funderingar. Självklart måste vi snacka om dessa saker!

Nätporren skapar en bild av sex som handlar om allt annat än samtycke och respekt. Därför behöver den ifrågasättas. Harry, som har god erfarenhet av att föreläsa för målgruppen om bl.a. machokultur, använder sin personliga berättelse, forskning och populärkulturella exempel för att på ett begripligt sätt visa hur dessa saker hänger ihop och skapa en trygg stämning med öppna samtal. Vi tittar självklart inte på faktiska porrklipp.

GEMENSAMT INNEHÅLL:

  • Diskussionspunkter där alla får vara med och bidra med sina tankar.

  • Genomgång av och samtal kring hur sexualiteten ser ut i porr och i dagens kultur i stort. Vi pratar om hur den bilden påverkar könsroller, machokultur och andra normer.

  • Kortfattad lättillgänglig fakta om porrindustrin och mainstreamporren.

  • Harrys personliga berättelse om tidig exponering för porr, porrberoende som 12-åring samt osäkerhet kring sex och relationer.

  • Inlyssnande och respektfull stämning samt humor för att lätta upp svåra ämnen.

ÅLDERSANPASSAT INNEHÅLL:

Barn i 5:an-6:an
Begränsad information om porrens innehåll. Fokus är på relationer, respekt och samtycke. Hur viktigt det är att vara schysst mot varandra och hur vissa könsroller som är styrda av porrens normer kan skada oss.

Barn i 7:an-9:an
I den här åldern har de flesta sett porr och därför går vi in lite mer på porrens innehåll och hur den kan påverka vår hälsa, attityder och syn på jämställdhet, sex och samlevnad. Diskussion om könsroller och normer.

Gymnasieungdomar
Mer klarspråk och analys om porrens innehåll ur ett makt och genusperspektiv. Diskussioner om hur dessa bilder det kan påverka oss och kulturen. Vi pratar om sexualbrott och samtyckeslagen samt reflekterar om hur vi kan skapa ensamtyckeskultur.

Vill du ha mer info eller har du speciella önskemål?
Maila till elsa@porrfribarndom.se eller ring 070-979 99 44 så kommer vi fram till något riktigt bra!

BOKNINGSFÖRFRÅGAN

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig!

Välj upplägg

KONTAKTUPPGIFTER

Verksamhetsansvarig
Elsa Lantz
elsa@porrfribarndom.se

070-979 99 44

Föreläsningar & Workshops
Harry Skärlund
harry@porrfribarndom.se

073-924 99 95

Bankgiro: 5297-7196
Swish: 123 313 37 17
Org. Nummer: 802515-8752
(c) 2019 #porrfribarndom