PORRFRI BARNDOM I EU 

EU-KANDIDATER BLIR CERTIFIERADE

Idag skickar barnrättsorganisationen Porrfri Barndom ut en enkät till samtliga svenska EU-kandidater för att kartlägga vilka kandidater som kommer arbeta för att barn i EU ska få en porrfri barndom – eller ej. De som svarar JA blir certifierade, erhåller en digital knapp till sitt kampanjarbete och listas bland EU-kandidater som driver frågan i EU under nästa mandatperiod.

Vilken annan mångmiljardindustri med så pass skadligt material låter vi ha en oreglerad kontaktyta med våra barn? Vi ser en global utmaning med den i stort sett oreglerade nätpornografin. Det är hög tid att EU utreder porrens hälsokonsekvenser bland barn i Europa och möjliga åtgärder som till exempel åldersverifiering för nätporr med motsvarande BankID-lösning samt porrfria arbetsmiljöer för barn. Allt fler svenska politiker arbetar nu för att minska porrens skadeverkningar bland barn och vi förväntar oss att det samma gäller svenska EU-kandidater, säger Elsa Lantz medgrundare, Porrfri Barndom i en kommentar.

Bakgrund

Porrsajterna har trafik från barn i europeiska länder. Totalt har porrsajterna på internet varje vecka mer trafik än Amazon, Netflix och Twitter har tillsammans.* Forskning visar att 8 av 10 svenska barn har sett porr och att barn är i genomsnitt runt 12 år gamla när de själva börjar söka aktivt efter porr på internet**, många barn exponeras även vid lägre ålder. Ca. 90% av all nätpornografi innehåller våld.*** Hjärnforskaren Katarina Gospic påpekar att smartphones har förändrat porrkonsumtionen. Idag har vi hela tiden tillgång till porr i fickan. “En åttaåring skulle inte få köpa 10 st porrtidningar, men nu kan han få det hela, hela tiden”, säger Katarina Gospic.**** Konsumtion av porr kan leda till psykisk och fysisk ohälsa hos både flickor och pojkar samt ökat sexuellt våld och trakasserier.***** Storbritannien inför i juli månad åldersverifiering på nätpornografi.

Exempel på våld barn möts av i porren via sina mobiltelefoner, läsplattor och datorer:

 • Gagging- penis trycks långt ner i kvinnans hals så att hon hulkar, kvävs och kräks

 • Våldtäkt: scener där det är tydligt att ena parten inte samtycker

 • Hårda strypgrepp

 • Ass-to-mouth (penis penetrerar först anus och förs sen in i munnen utan att tvättas)

 • Trycka ner huvudet i toaletten och spola

Enkäten

För att bli certifierad behöver du svara ja på fråga 1. och 2. nedan samt kryssa för minst en åtgärd under fråga 3.

Om jag blir invald i Europaparlamentet:

1.) Lovar jag att arbeta för att alla barn i EU ska få en porrfri barndom:

JA__  NEJ__ Kommentar_____

2.) Avser jag att arbeta för att minska barns exponering för nätpornografi:  

JA__  NEJ__ Kommentar_____

3.) Kommer jag att arbeta för att EU vidtar följande konkreta åtgärder för att begränsa barns exponering för och konsumtion av nätpornografi

Åldersverifiering nätpornografi  JA__ NEJ__

Porrfilter publika wifi och förskolor/skolor JA__  NEJ__

Folkbildningskampanj pornografins skadeverkningar på barn JA__  NEJ__

Källor: 

* Huffingtonpost, 2017

** Mattebo, 2014
*** Bridges et al., 2010
**** Malou Efter tio, 2016
***** porrfribarndom.se

EU-VALET 2019

Nedan återfinns topplistan samt den fullständiga listan med EU-kandidater som lovar att arbeta för en porrfri barndom gensom att vidta åtgärder som: åldersverifiering på nätporr, porrfria publika wi-fi-nätverk, porrfria förskolor och skolor samt folkbildningskampanjer om pornografins skadeverkningar på barn. Miljöpartiet har flest kandidater bland toppnamnen som ämnar verka för två eller flera av åtgärderna – medan inga av Sverigedemokraterna och Liberalernas toppnamn vill engagera sig i någon av åtgärderna.

Utöver Miljöpartiet sticker Vänsterpartiet ut med tre av sina topp-fem kandidater som kommer arbeta för en eller flera av åtgärderna i enkäten, Ana Süssner, Rubin Deniz Butros och Hanna Gedin.

Socialdemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet har en topp-5-kandidat vardera som kommer att arbeta för minst en av åtgärderna: Jytte Guteland (S), Tomas Tobé (M), Yusuf Aydin (KD) och Gustav Hemming (C).

Sverigedemokraterna och Liberalerna hamnar i botten där ingen av topp-5-kandidaterna vill arbeta för någon av åtgärderna.

Se hela listan här

Hur vi har genomfört undersökningen

Under maj månad har Porrfri Barndom skickat ut enkäten via partiernas press-tjänst, med undantag för Kristdemokraterna där vi har emailat kandidaterna direkt. Åtgärd 1-3 i listan syftar på:

”Om du blir invald i Europaparlamentet kommer du att arbeta för att EU vidtar följande konkreta åtgärder för att begränsa barns exponering för och konsumtion av nätpornografi”

 1. Åldersverifiering nätpornografi
 2. Porrfilter publika wifi och förskolor/skolor
 3. Folkbildningskampanj om pornografins skadeverkningar på barn

Vid frågor om enkäten hör av dig till elsa@porrfribarndom.se

Vänsterpartiet

5 AV 30 KANDIDATER CERTIFIERADE

3 I TOPP FEM LISTAN

 1. Malin Björk
 2. Ana Süssner Rubin
 3. Deniz Butros 
 4. Nina Broman Costa
 5. Hanna Gedin 

Se hela listan här

Liberalerna

2 AV 50 KANDIDATER CERTIFIERADE

0 I TOPP FEM LISTAN

 1. Karin Karlsbro
 2. Said Abdu
 3. Maria Weimer
 4. Allan Widman
 5. Anders Rehnberg

Se hela listan här

Socialdemokraterna

2 AV 37 KANDIDATER CERTIFIERADE

1 I TOPP FEM LISTAN

 1. Heléne Fritzon
 2. Johan Danielsson
 3. Jytte Guteland ✅
 4. Erik Bergkvist
 5. Evin Incir

Se hela listan här

 

Moderaterna

4 AV 32 KANDIDATER CERTIFIERADE

1 I TOPP FEM LISTAN

 1. Tomas Tobé 
 2. Jessica Polfjärd
 3. Jörgen Warborn
 4. Arba Kokalari
 5. Gustaf Göthberg

Se hela listan här

Miljöpartiet

18 AV 40 KANDIDATER CERTIFIERADE

5 I TOPP FEM LISTAN

 1. Alice Bah Kuhnke 
 2. Pär Holmgren 
 3. Jakop Dalund 
 4. Bodil Valero 
 5. Emma Nohrén 

Se hela listan här

Kristdemokraterna

13 AV 43 KANDIDATER CERTIFIERADE

1 I TOPP FEM LISTAN

 1. Sara Skyttedal
 2. David Lega
 3. Liza-Maria Norlin
 4. Yusuf Aydin 
 5. Birgitta Sacredeus

Se hela listan här

Centerpartiet

7 AV 57 KANDIDATER CERTIFIERADE

1 I TOPP FEM LISTAN

 1. Fredrick Federley
 2. Abir Al-Sahlani
 3. Emma Wiesner
 4. Gustav Hemming 
 5. Kristina Jonäng

Se hela listan här

Sverigedemokraterna

2 AV 29 KANDIDATER CERTIFIERADE

0 I TOPP FEM LISTAN

 1. Peter Lundgren
 2. Jessica Stegrud
 3. Charlie Weimers
 4. Kristina Winberg
 5. Johan Nissinen

Se hela listan här

KONTAKTUPPGIFTER

Verksamhetsansvarig
Elsa Lantz
elsa@porrfribarndom.se

Föreläsningar & Workshops
Oliver Liss
oliver@porrfribarndom.se

Bankgiro: 5297-7196
Swish: 123 313 37 17
Org. Nummer: 802515-8752
(c) 2019 #porrfribarndom