DIN GÅVA ÄR VÅRA MUSKLER!

BLI MÅNADSGIVARE – PRIVAT

Varje krona gör skillnad. Du ger oss möjlighet att bedriva vårt påverkansarbete gentemot bl.a. politiker och operatörer och nå ut med information och verktyg till så många vuxna runt barn som möjligt.

Välj månadsbelopp

Läs villkoren här

 

Om du  vill skänka en större summa går det givetvis bra att göra via banköverföring till konto 5297-7196 eller via Swish-nummer 123 3133717.

Om du vill avregistrera dig som månadsgivare, maila oss på info@porrfribarndom.se.

DINA PENGAR TAR OSS NÄRMRE MÅLEN

 • Att digitala barnskydd ska aktiveras i alla förskolor, skolor, fritids och andra miljöer där barn vistas
 • Att samtliga tele- & internetoperatörer ska erbjuda digitala barnskydd till barn – utan extra kostnad
 • Att porrkritiska samtal ska inkluderas i skolans sexualundervisning
 • Att föräldrar ska få kunskap om hur man tar regelbundna åldersanpassade porrsnack med sina barn

Hur vi jobbar för att nå målen:

 • Utbildar elever om bl.a. samtyckeslagen, porrkritik, machokultur och jämställdhet

 • Utbildar föräldrar, lärare och alla som jobbar med barn om hur de kan ha porrkritiska och åldersanpassade samtal

 • Opinionsbildning genom traditionella och sociala medier för att öka kunskapen i samhället och driva fram politiska beslut

 • Utbildning och påverkansarbete gentemot samtliga riksdagsledamöter

SAMARBETEN

Porrfri Barndom samarbetar med en rad experter, organisationer och stiftelser. Vi ser samarbeten som en del i vår modell för att kunna bedriva samhällsförändring.

Vill du veta mer eller har du och ditt företag någon speciell expertis som du vill bidra med? Vi har möjlighet att skräddarsy samarbeten beroende på just din organisation eller företags önskemål.

Hör av dig så pratar vi mer.

Elsa Lantz
elsa@porrfribarndom.se
tel. 070-9799944

.

UPPFÖRANDEKOD OCH POLICY

Porrfri Barndom samarbetar med företag som respekterar vår planet och människorna som lever på den. Vi samarbetar inte med företag (inklusive dotterbolag) som bedriver någon av följande verksamheter:

 • Försäljning eller tillverkning av vapen, alkohol eller tobak
 • Är inblandade i systematiskt och kontinuerligt tvångsarbete eller barnarbete
 • Är verksamma i länder som omfattas av FN-sanktioner

.

POSTKODSSTIFTELSEN

Vi är så glada att Postkodstiftelsen backat oss med 1,5 miljoner kronor. Tack vare dem har Porrfri barndom gått från initiativ till etablerad organisation. Med Postkodstiftelsens bidrag har vi bl.a. tagit fram Porrsnacket och genomfört riksdagsseminarier. Tack Postkodstiftelsen för att ni ser samhällsutmaningarna och för att ni tror på Porrfri Barndom som en del av lösningen.

Svenska Postkodstiftelsen är förmånstagare till Svenska Postkodlotteriet och stödjer projekt som främjar en positiv samhällsutveckling eller söker långsiktiga lösningar på globala utmaningar. Sedan 2007 har mer än en miljard kronor fördelats till över 400 projekt i Sverige och internationellt.

Varför backar Postkodstiftelsen Porrfri Barndom?

“Allt eftersom samhället förändras uppstår nya utmaningar. Många barn har konstant tillgång till internet och en konsekvens är att barn tidigt kan exponeras för grov pornografi, skildringar av sexuellt  våld och övergrepp. Ofta vet föräldrarna väldigt lite om vad barnen upplever. Vi på Postkodstiftelsen är därför stolta över att stötta den nya organisationen Porrfri Barndoms arbete med att öka medvetenheten hos föräldrar om barns digitala närvaro och ge dem verktyg för att samtala med barn kring det de upplevt på internet”, säger Marie Dahllöf, generalsekreterare för Svenska Postkodstiftelsen.

 

VAD GÅR POSTKODSPENGARNA TILL?

Pengarna från Postkodsstiftelsen används till att finansiera Porrfri barndoms verksamhet. Vi arbetar för att minska de negativa hälsokonsekvenser som digitaliseringen, porren och de våldsamma dataspelen medför. Pengarna bidrar även till ökad jämställdhet bland barn.

Mer specifikt arbetar vi med olika typer av projekt och aktiviteter, som att:

 • Kontinuerligt föra samtal med barn, för att förstå de utmaningar de möter och vad de själva tycker är lösningen

 • Arbeta för att öka medvetenheten i samhället om barns porrkonsumtion, barns spelande av dataspel samt barns digitala närvaro och dess hälsokonsekvenser

 • Utveckla Porrsnacket, en digital plattform för föräldrar och andra vuxna där de kan hitta råd och stöd och kroka arm med andra föräldrar

 • Hålla möten och seminarium önskar vi öka kunskapen om de frågor vi driver hos ledamöterna i Sveriges riksdag

 • Föra dialog med tele- och internetoperatörer och andra aktörer

Det gör vi för att:

 • Öka medvetenheten i samhället om barns porrkonsumtion, barns spelande av våldsamma dataspel samt barns digitala närvaro och dess hälsokonsekvenser.

 • Ta fram en digital plattform för föräldrar och andra vuxna där du kan hitta råd och stöd

 • Öka kunskapen hos ledamöterna i Sveriges riksdag

 • Föra dialog med tele- och internetleverantörer, dataspelsbranschen och andra aktörer

 • Prata åldersanpassat med barn för att förstå de utmaningar de möter och vad de själva tycker är lösningen

FN:S HÅLLBARHETSMÅL

Porrfri Barndoms verksamhet syftar till att uppfylla FN:s globala mål nummer 3, 4, 5, 10 och 16. Vi fokuserar framför allt på mål nummer 5 – att uppnå jämställdhet. Mer specifikt bidrar vårt arbete till att avskaffa alla former av våld mot flickor, inklusive sexuellt utnyttjande, i det offentliga och privata rummet. Vi arbetar även för ökad hälsa och välbefinnande, mål nummer 3. Det vill säga att stärka Sveriges kapacitet när det gäller tidig varning, riskreducering och hantering av nationella och globala hälsorisker.

VARMT TACK TILL:

Unizon för att ni har backat oss med allt ifrån boende i Almedalen till pepp och en massa kunskap.
Manifest PR för att ni skapar samhällsförbättrande kommunikation åt oss med både hjärna och hjärta.
Helio
för att ni gett oss ett högkvarter och kontorsplatser.
Maja Johansson och Abraham Engelmark för fantastiskt fotografi.
INGO reklambyrån som hjälpt oss med en utomhuskampanj för att vi ska kunna folkbilda ännu mer.

KONTAKTUPPGIFTER

Verksamhetsansvarig
Elsa Lantz
elsa@porrfribarndom.se

Föreläsningar & Workshops
info@porrfribarndom.se

Bankgiro: 5297-7196
Swish: 123 313 37 17
Org. Nummer: 802515-8752
(c) 2019 #porrfribarndom