EU-valet 2019

EU-kandiater som jobbar för en porrfri barndom

Nedan återfinns topplistan samt den fullständiga listan med EU-kandidater som lovar att arbeta för åtgärder som: åldersverifiering på nätporr, porrfria publika wi-fi-nätverk, porrfria förskolor och skolor samt folkbildningskampanjer om pornografins skadeverkningar på barn. Miljöpartiet har flest kandidater bland toppnamnen som ämnar verka för två eller flera av åtgärderna – medan inga av Sverigedemokraterna och Liberalernas toppnamn vill engagera sig i någon av åtgärderna.

Utöver Miljöpartiet sticker Vänsterpartiet ut med tre av sina topp-fem kandidater som kommer arbeta för en eller flera av åtgärderna i enkäten, Ana Süssner, Rubin Deniz Butros och Hanna Gedin.

Socialdemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet har en topp-5-kandidat vardera som kommer att arbeta för minst en av åtgärderna: Jytte Guteland (S), Tomas Tobé (M), Yusuf Aydin (KD) och Gustav Hemming (C).

Sverigedemokraterna och Liberalerna hamnar i botten där ingen av topp-5-kandidaterna vill arbeta för någon av åtgärderna.

Se hela listan här

Hur vi har genomfört undersökningen

Under maj månad har Porrfri Barndom skickat ut enkäten via partiernas press-tjänst, med undantag för Kristdemokraterna där vi har emailat kandidaterna direkt. Åtgärd 1-3 i listan syftar på:

Om du blir invald i Europaparlamentet kommer du att arbeta för att EU vidtar följande konkreta åtgärder för att begränsa barns exponering för och konsumtion av nätpornografi

 1. Åldersverifiering nätpornografi
 2. Porrfilter publika wifi och förskolor/skolor
 3. Folkbildningskampanj om pornografins skadeverkningar på barn

Vid frågor om enkäten hör av dig till jenny@porrfribarndom.se

Vänsterpartiet

5 AV 30 KANDIDATER CERTIFIERADE

3 I TOPP FEM LISTAN

 1. Malin Björk
 2. Ana Süssner Rubin
 3. Deniz Butros 
 4. Nina Broman Costa
 5. Hanna Gedin 

Se hela listan här

Liberalerna

2 AV 50 KANDIDATER CERTIFIERADE

0 I TOPP FEM LISTAN

 1. Karin Karlsbro
 2. Said Abdu
 3. Maria Weimer
 4. Allan Widman
 5. Anders Rehnberg

Se hela listan här

Socialdemokraterna

2 AV 37 KANDIDATER CERTIFIERADE

1 I TOPP FEM LISTAN

 1. Heléne Fritzon
 2. Johan Danielsson
 3. Jytte Guteland ✅
 4. Erik Bergkvist
 5. Evin Incir

Se hela listan här

 

Moderaterna

4 AV 32 KANDIDATER CERTIFIERADE

1 I TOPP FEM LISTAN

 1. Tomas Tobé 
 2. Jessica Polfjärd
 3. Jörgen Warborn
 4. Arba Kokalari
 5. Gustaf Göthberg

Se hela listan här

Miljöpartiet

18 AV 40 KANDIDATER CERTIFIERADE

5 I TOPP FEM LISTAN

 1. Alice Bah Kuhnke 
 2. Pär Holmgren 
 3. Jakop Dalund 
 4. Bodil Valero 
 5. Emma Nohrén 

Se hela listan här

Kristdemokraterna

13 AV 43 KANDIDATER CERTIFIERADE

1 I TOPP FEM LISTAN

 1. Sara Skyttedal
 2. David Lega
 3. Liza-Maria Norlin
 4. Yusuf Aydin 
 5. Birgitta Sacredeus

Se hela listan här

Centerpartiet

7 AV 57 KANDIDATER CERTIFIERADE

1 I TOPP FEM LISTAN

 1. Fredrick Federley
 2. Abir Al-Sahlani
 3. Emma Wiesner
 4. Gustav Hemming 
 5. Kristina Jonäng

Se hela listan här

Sverigedemokraterna

2 AV 29 KANDIDATER CERTIFIERADE

0 I TOPP FEM LISTAN

 1. Peter Lundgren
 2. Jessica Stegrud
 3. Charlie Weimers
 4. Kristina Winberg
 5. Johan Nissinen

Se hela listan här